De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 5

21 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

In de vorige nieuwsbrieven bespraken we al de afschaffing van het onderscheid tussen de zogenaamde A- en B-diensten, uitgesloten diensten, de nieuwe spilbedragen, het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen, het uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), de prijsvaststelling, de uitsluitingsgronden, de openbare procedure, de niet-openbare procedure en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Alle informatie is nog eens na te lezen op de themapagina Overheidsopdrachten.

De procedures die we deze nieuwsbrief bespreken, zijn:
  • de mededingingsprocedure met onderhandeling
  • de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.