Dag van de thuistaal op 21 februari 2020

19 februari 2020

Op 21 februari nodigen we iedereen uit om de taaldiversiteit in onze maatschappij extra in de kijker te zetten. Unesco riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. Er wordt opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.

Meertalig zijn is een absolute meerwaarde. De Europese doelstelling is dan ook dat iedere burger naast zijn thuistaal nog minstens twee andere talen functioneel beheerst. In al onze scholen is meertaligheid aanwezig: sommige scholen hebben veel meertalige leerlingen, maar ook scholen met een overwegend Nederlandstalige leerlingenpopulatie kunnen niet om meertaligheid heen. De bronnen die leerlingen inspireren en informeren, bevatten steeds vaker andere talen dan het Nederlands. Leerlingen kijken naar Engelstalige filmpjes op YouTube, ze luisteren naar muziekgroepen uit IJsland en de Verenigde Staten, ze sms’en afkortingen van vreemde uitdrukkingen naar elkaar, ze gaan op excursie, krijgen zaakvakken in het Frans, Engels of Duits (CLIL) … Een school die met haar leerlingen betekenisvol werkt, maakt gebruik van die meertalige context om een krachtige (taal)leeromgeving te creëren.

Maar, is meertaligheid altijd een troef? Spreek je naast Nederlands ook Engels dan kun je meestal op positieve reacties rekenen. Is je tweede taal echter Pools of Turks dan is er meestal minder interesse voor je vaardigheden in die talen. Aangezien de taal die we spreken deel uitmaakt van onze identiteit blijft de negatieve benadering ervan vaak niet zonder gevolgen: leerlingen voelen zich niet geaccepteerd en hun taalontwikkeling Nederlands kan stagneren. Daar waar leraren nauw betrokken zijn bij de taalontwikkeling van meertalige leerlingen merken we gelukkig een groeiende aandacht voor de verschillende talen die leerlingen spreken en leren.

Op zoek naar een concrete activiteit voor jouw school? Ga aan de slag met de thuistalen van de Rode Duivels, met het meertalig mannetje uit de evaluatiebox bao of ga net als deze basisschool in gesprek met leerlingen over afspraken rond thuistaalgebruik om zo te komen tot een breed gedragen talenbeleid.