Crisissen op school: hoe voorkom je erger?

16 oktober 2018

Op 24 oktober organiseren we de nascholing Crisissen op school: hoe voorkom je erger? in Hasselt.

De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord … Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaatsvindt, is de impact ervan op school soms groot.

Vaak worden er van directeurs en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse schoolwerk. Het gaat om situaties die gepaard gaan met veel stress en emoties. Daardoor kan het vermogen tot efficiënt handelen sterk worden ondermijnd. Bovendien kijkt de pers mee en kan de school behoorlijk onder druk staan van mediabelangstelling.

Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, verlopen de interventie en de communicatie echter veel efficiënter en doelbewuster. Daarom zou elke school een crisisdraaiboek en een communicatieplan moeten hebben die, waar het mogelijk is, onderdeel zijn van het globale communicatieplan van de school. Die zullen ertoe bijdragen dat de focus blijft liggen op de veiligheid van alle betrokkenen, dat men de gevolgen van de crisis tot een minimum probeert te beperken en dat er geen energie verloren gaat aan het beantwoorden van een schuldvraag.

Schrijf snel in!