Chemicaliën op school: de nieuwe COS-brochure

18 november 2020

Vorig jaar in november verscheen een nieuwe, grondig herwerkte Chemicaliën op School-brochure (COS). De COS-werkgroep plande om deze brochure jaarlijks te herzien. En inderdaad, exact één jaar later is de nieuwe editie van deze brochure online beschikbaar.

In vergelijking met de vorige versie is de lijst met adviezen aanzienlijk uitgebreid. Op suggestie van scholen en leerkrachten werden ruim 80 stoffen aan de lijst toegevoegd. De etiketgegevens werden, waar nodig, aangepast aan de recentste reglementering.

De COS-adviezen zijn ook integraal verwerkt in een update van de databank gevaarlijke stoffen , een programma waarmee ook de risicoanalyse voor gebruik van stoffen in het middelbaar onderwijs kan gemaakt worden.

De COS-brochure kan gedownload worden van de website van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging .

Voor meer informatie kun je terecht bij Franky Wauters.