Coronacrisis: perspectief en ambitie voor alle leerlingen en onderwijspersoneel

22 mei 2020

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

“We zijn blij dat onze ambitie om elke leerling nog dit jaar op school te verwelkomen wordt gevolgd”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De meeste scholen gaven al aan bijkomende leerlingen te willen ontvangen. Dit maximumscenario stelt scholen ook daartoe in staat. Bovendien voorziet het voor schoolbesturen en directies de nodige vrijheid om rekening te houden met hun specifieke context (infrastructuur, personeel, doelgroepen …) en de heropstart daarop aan te passen. Uiteraard vinden we het fijn daarmee perspectief te kunnen geven aan alle leerlingen en personeelsleden om het huidige schooljaar af te ronden, en zo ook het volgende voor te bereiden. Tegelijk worden ook de vele reeds geleverde inspanningen gewaardeerd”.

Vanaf 2 juni kan de kleuterschool weer open gaan en kunnen alle kleuters opnieuw naar school. Voor hen geldt geen social distancing en geen maximaal aantal kinderen in dezelfde bubbel meer. De leraar draagt enkel een mondmasker in het contact met andere volwassenen. Voor kleuters dient dus niet langer in dagopvang voorzien te worden.

Het lager onderwijs zal vanaf 2 juni gradueel alle leerlingen kunnen uitnodigen, volgens de mogelijkheden van de school. De ambitie is om elke leerling minstens halftijds, maximaal vier dagen per week op school te ontvangen. Wanneer er voldoende ruimte is in de klas, mogen contactbubbels aangroeien tot twintig leerlingen. Anders dan in de klas geldt geen social distancing meer op de speelplaats. Om prioriteit te geven aan het lesgeven aan leerlingen, wordt voor dagopvang in de eerste plaats naar de lokale besturen gekeken. Tegelijk betekent dat het einde van het afstandsleren in het basisonderwijs.

Ook in het secundair onderwijs krijgen scholen meer ruimte. Het tweede en vierde studiejaar kunnen vanaf 2 juni twee dagen per week op school terecht. Om het schooljaar goed af te ronden is het vanaf dan ook mogelijk om leerlingen van de eerste, derde en vijfde studiejaren alsnog enkele dagen (en minstens één dag) op school uit te nodigen. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De actuele veiligheidsmaatregelen blijven er gelden.

Voor het buitengewoon onderwijs geldt dat scholen de heropstart naar eigen inzicht kunnen verderzetten, en dus zelf bepalen, binnen de veiligheidsafspraken in het draaiboek, welke doelgroepen ze op welk moment uitnodigen.

“Ik ben ook bijzonder verheugd dat de minister toezegde een vergoeding te voorzien voor de bijkomende kosten die scholen maken bij deze heropstart voor poetspersoneel en materialen (schoonmaak, hygiëne en veiligheid)”, besluit Lieven Boeve, "Voor onze schoolbesturen en directeurs was ook dat noodzakelijk om een vlotte heropstart mogelijk te maken."