Corona en MVD-personeel: geen hal(f)(ve dag) werk

25 november 2020

Lokale omstandigheden bepalen mee hoe in scholen met een tweede en derde graad secundair onderwijs de vijftig procent contactonderwijs in de praktijk gerealiseerd is: halve klassen week om week; halve klassen een aantal volle dagen per week … De genomen beslissing heeft uiteraard ook direct of indirect gevolgen voor de inzet van je MVD-personeel.

Houd er daarbij rekening mee dat het arbeidsrechtelijk niet mogelijk is om dit personeel halve dagen werkloos te stellen of om het te verplichten om (halve) dagen vakantie op te nemen. Vanuit goed werkgeverschap mag je die mensen niet gewettigd thuis afwezig (verlof zonder wedde) laten omdat dit impliceert dat ze voor die dagen loon noch werkloosheidsvergoeding zouden ontvangen.

Idealiter kun je je MVD-personeel aan de slag houden, eventueel met een tijdelijke aanpassing van hun takenpakket. Indien dit niet mogelijk is, kun je ook als bestuur gebruikmaken van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Voor dat stelsel geldt opnieuw een vereenvoudigde procedure die alvast loopt tot 31 maart 2021. Alle informatie erover vind je op de RVA-webstek.