Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs

25 april 2017

De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal. De overstap is voor ouders en leerlingen namelijk vaak een spannend moment. In de mededeling staan we eerst stil bij de samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheid voor beide onderwijsniveaus. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het gebruik van een baso-fiche en het baso-proces dat centraal staat. Ten slotte wordt een leidraad aangeboden om samen te reflecteren over de samenwerking rond continuïteit van zorg.

Je vindt de mededeling en onze contactgegevens op onze website bij het thema zorgbeleid en schoolorganisatie.