Congres ENIRDELM: 'Leadership in Emotion'

23 april 2018

Op 13, 14 en 15 september 2018 organiseren Universiteit Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Focus on Emotion in Antwerpen een congres in het kader van het ENIRDELM netwerk. ENIRDELM is het European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management. Het netwerk verenigt professionals uit diverse landen die met leiderschap in opvoeding en onderwijs bezig zijn vanuit onderzoek, opleiding of vanuit de praktijk.

Het congresthema dit jaar is 'Leadership in Emotion'. Leren kan niet los gezien worden van het relationele, van samenwerking en vertrouwen, klas- en schoolklimaat, attitudes, verwachtingen, ondersteuning, faal- en succeservaringen, welbevinden …

 “If learning institutions are responsible for cognitive development, they are automatically involved in emotional development as well. Therefore, educators should guide the development of emotional regulation skills just as they guide development of meta-cognitive skills. (The nature of learning, OECD, p. 121)”

Alle betrokkenen spelen een rol in het creëren van een optimaal emotioneel leerklimaat en de schoolleider in het bijzonder! Wij nodigen je uit om met Europese collega’s over het thema in dialoog te gaan.

Meer info op de website Int.nascholing.be/enirdelm2018.