Concordantie van basisopties en beroepenvelden: meldingsplicht gewijzigd

03 februari 2020

De huidige basisopties en beroepenvelden worden op 1 september 2020 geconcordeerd naar basisopties A-stroom, respectievelijk naar basisopties B-stroom. De concordantietabel vind je als bijlage 35 van de SO 60.

We vestigen de aandacht op een aanpassing aan de ministeriële omzendbrief SO 60:

In tegenstelling tot vroegere berichtgeving hoef je de concordantie niet te melden aan AgODi.

Er blijven drie uitzonderingen. Aan de hand van het meldingsformulier bijlage 33 van de SO 60 meld je wél uiterlijk op 1 april 2020:

  • de concordantie van een basisoptie zonder leerlingen op 1 oktober 2019 maar met leerlingen op 1 oktober 2018;
  • de concordantie van een beroepenveld zonder leerlingen op 1 oktober 2019 maar met leerlingen op 1 oktober 2018;
  • de concordantie van het beroepenveld Decoratie dat concordeerbaar is naar een basisoptie B-stroom Kunst en creatie of naar een basisoptie B-stroom Stem-technieken.

De vrije programmatie van bijkomende (niet niche-)basisopties A- en B-stroom met ingang van 1 september 2020 moet je onverkort melden aan AgODi uiterlijk 1 april 2020. Je gebruikt daartoe het meldingsformulier bijlage 4 van de Omzendbrief SO 61. De melding gaat gepaard met een akkoord van de scholengemeenschap. Dat akkoord kan genoteerd worden in het proces-verbaal van de scholengemeenschap.

De aanvragen tot programmatie van niche-basisopties A-stroom en B-stroom moesten ingediend zijn bij AgODi vóór 30 november 2019.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.