Commissie Onderwijs 27-04-2017 – Onbetaalde schoolfacturen

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had haar vraag ingediend een goede week vóór de communicatie van minister Crevits over het project ‘Samen tegen de onbetaalde schoolfacturen’. Ze moest haar vragen daardoor enigszins aanpassen.
Hoe incassobureaus vermijden bij onbetaalde facturen, quid met samenwerking tussen scholen en OCMW’s en zou het project de verantwoordelijkheid in dezen niet te veel op de schouders van de scholen leggen?

De minister lichtte het project en de projectaanvragen kort toe en verwees naar een lopend SONO-onderzoek als voorbereiding op de eigenlijke afname van de studiekostenmonitor, die de studiekosten en de mogelijke discrepantie tussen studierichtingen in kaart wil brengen. Haar doel met het project was: ervaring opdoen en kijken hoe de overheid scholen tools kan aanreiken om kostenbewuster dan vandaag te werken en ervaringen te delen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onbetaalde schoolfacturen van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2027-04-2017%20%E2%80%93%20Onbetaalde%20schoolfacturen) (Wilfried Van Rompaey)

.