Commissie Onderwijs 27-04-2017 – Nieuw ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens vertrok van het Vlor-advies over het nieuwe ondersteuningsmodel, waarin de Vlor pleitte voor een specifiek ondersteuningsmodel voor het hoger onderwijs. Wat was het wat , hoe en ook hoeveel daarvan?
Minister Crevits schetste de situatie inzake regelgeving met haar verwijzing naar het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap, dat ook betrekking heeft op hogescholen en universiteiten en naar de Codex Hoger Onderwijs. Financieel vermeldde ze de 47 miljoen euro voor de studentenvoorzieningen en de extra weging van 1,5 voor studenten met een functiebeperking in de enveloppe van een hogeronderwijsinstelling. Het overleg over een nieuw ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs liep.
De behandeling van de vraag werd afgesloten met een interessant gesprek tussen de minister en de vragensteller over al of niet kleuring van de financiële middelen en vertrouwen aan de hogeronderwijsinstellingen, waaraan de minister beloofde voldoende aandacht te besteden bij haar overleg in de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een nieuw ondersteuningsmodel voor studenten met een handicap in het hoger onderwijs van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2027-04-2017%20%E2%80%93%20Nieuw%20ondersteuningsmodel%20in%20het%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).