Commissie Onderwijs 20-04-2017 – Tekort aan ingenieurs

26 april 2017

Onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Paul Cordy kaartten een interessant, maar schrijnend Onderwijs-Werk-probleem aan. Hun vragen hadden al een voorgaande gekregen in de Commissie voor Werk et al. via vragen om uitleg van Emmily Talpe en Robrecht Bothuyne aan minister Muyters. Kort gezegd: veel vacatures voor ingenieurs, vooral industrieel ingenieurs, en tegelijk heel wat werklozen bij de “oudere” industrieel ingenieurs. Naast een kwantitatief probleem zou het ook om een kwalitatief probleem gaan, met name om de inhoud van de huidige ingenieursopleidingen. Brusseel deed in dezen ook een klassieke gendervaststelling: te weinig meisjes in zulke opleidingen. Cordy herhaalde Brusseels vragen, maar trok het thema verder open naar alle technische hogeronderwijsopleidingen en naar specifieke opleidingsfaciliteiten voor de vermelde oudere ingenieurs.

Minister Crevits schetste de studentenaantallen (en evolutie) ter zake en de gekende bevoegdheid en aanpak inzake de inhoud van opleidingen, inclusief initiatieven van bij- en nascholing. Heel terecht. Het is opvallend hoe vaak parlementsleden in hun controletaak de minister bevragen over materies die decretaal (lees: het Vlaams Parlement heeft het zo zelf beslist) tot de bevoegdheid van anderen behoren. Maar dat terzijde.
De minister wees ook op de interessante OKOT-opportuniteit (OKOT: onderwijskwalificerend opleidingstraject voor werkzoekende cursisten in samenwerking met VDAB), maar met VDAB-tussenkomst bestaat die mogelijkheid niet voor masteropleidingen of postgraduaten. Daarnaast haalde de minister het gebrek aan een echte cultuur van levenslang leren in Vlaanderen aan.
Heel omstandig ging ze vervolgens in op het in dezen heel relevante STEM-verhaal, ook wat de genderthematiek betrof. Ten slotte zag ze meer kansen voor duaal leren in het hoger onderwijs.
Ook Brusseel en Cordy wilden dat die cultuur van levenslang leren zou verbeteren door tussenkomst van de overheid. De eerste zag daarvoor ook verbetering mogelijk op het vlak van financiering, met name bij de postgraduaten, en de tweede sprak algemener van betere ondersteuning.
Tussendoor bewees Jos De Meyer, op grond van een Agoria-rapport van 2006, dat de vragen om uitleg over een al ouder probleem handelden.
Minister Crevits wilde niet dat de overheid zelf zomaar een aanbod zou organiseren en financieren, maar ze achtte een ‘bijscholingspact’ (met sectoren) wel opportuun.
Beide vragenstellers sloten zich ten slotte aan bij dat idee.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het tekort aan ingenieurs van Ann Brusseel en over het toenemende tekort aan ingenieurs van Paul Cordy” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-04-2017%20%E2%80%93%20Tekort%20aan%20ingenieurs) (Wilfried Van Rompaey)

.