Commissie Onderwijs 20-04-2017 – Gezondheidsbeleid in scholen

26 april 2017

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers sprak over de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), die werd gehouden in 2015 en waarvan de resultaten intussen bekend waren. In haar intro overliep ze die resultaten op de diverse gezondheidsdomeinen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs. Ze verwees ook naar de engagementsverklaring van 28 november 2016, die de onderwijskoepels en de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) ondertekend hadden om in de scholen geen gesuikerde dranken en ongezonde tussendoortjes meer aan te bieden. Naar aanleiding van de nieuwe VIGeZ-cijfers wilde ze minister Crevits een aantal vragen stellen over diens gezondheidsbeleidsdoelstellingen. Wat ging de minister doen zodat zeker de secundaire scholen op een aantal elementen van de VIGeZ-indicatorenbevraging beter zouden scoren bij de volgende bevraging in 2018?
Vlaams Parlementslid Bert Moyaers vroeg in deze context naar het eventuele overleg met minister van Sport Muyters, naar mogelijke uitbreiding van de vermelde engagementsverklaring naar andere domeinen waar jongeren centraal staan en hij was verontrust over de cijfers inzake roken en over de e-sigaret.

Minister Crevits ging op basis van de VIGeZ-indicatorenbevraging in op een reeks maatregelen en initiatieven en benadrukte het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’, dat ze samen met haar collega’s Vandeurzen en Muyters had ingediend en dat door de Vlaamse regering goedgekeurd was. In de context van het project ‘One Mile a Day’ zocht ze daarnaast nu ook secundaire scholen om vanaf 1 september 2017 als pilootschool te fungeren, zodat ook in het secundair onderwijs de situatie inzake beweging zou verbeteren.
In zijn repliek voegde Moyaers nog een nieuw element toe, met name het feit dat in Vlaanderen Europese middelen om fruit in een klas aan te bieden voor ruim 40 procent onbenut waren gebleven. Ook op de rookthematiek ging hij nog door.

Interveniënt Jos De Meyer kende ook de vaststellingen i.v.m. de Europese middelen voor fruit erg goed en wist af van het agendapunt in kwestie op de Vlaamse regering van de dag nadien. Interveniënt Jo De Ro verbond het thema van de vragen om uitleg dan weer met het CLB-jaarverslag met ook cijfers over extreem onder- en overgewicht bij kinderen en vroeg zich af of de scholen ook die cijfers kregen, anoniem voor hun leerlingen, met een soort ranking  van waar ze met hun schoolpopulatie stonden in Vlaanderen. Interveniënt Ingeborg De Meulemeester had het over de gezamenlijke verantwoordelijkheid in dezen van onderwijs en thuisfront, en van diverse beleidsdomeinen, maar haar vraag naar een evaluatie van het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ kwam echt wel te vroeg. Interveniënt Koen Daniëls reageerde met het rookverbod van het decreet van 6 juni 2008 op eerdere uitspraken van vragensteller Moyaers. Voorzitter Kathleen Helsen kon bij de CLB-verwijzing van collega De Ro natuurlijk niet achterblijven en vond dat de medische discipline van de CLB’s ook wel uitgedaagd mocht worden om niet enkel onderzoek te doen, maar ook in begeleiding een grotere rol te spelen. Interveniënt Paul Cordy wist van een  nuttig Nederlands initiatief voor de bestrijding van overgewicht. En daarmee had zowat iedereen zijn zeg gedaan.
Conclusie: er was niet onverwacht een kamerbrede consensus over het belang van dit thema, goed voor haast een uur gesprek.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gezondheidsbeleid in scholen van Katrien Schryvers en over het gezondheidsbeleid in scholen van Bert Moyaers” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-04-2017%20%E2%80%93%20Gezondheidsbeleid%20in%20scholen) (Wilfried Van Rompaey)

.