Commissie Onderwijs 11-05-2017 – Zorgzaam kader voor onderwijspersoneelsleden

16 mei 2017

Een belangrijk aspect van personeelsbeleid was het voorwerp van deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis, die al vaker meer dan gewone aandacht heeft getoond voor dit soort thema’s. Terecht.
Zij vond het belangrijk dat schoolbesturen de nodige instrumenten in handen zouden hebben om, wanneer dat noodzakelijk was, de leraren en directieleden met bepaalde problemen voor onbepaalde tijd uit hun werkomgeving te halen en hun de gepaste begeleiding te bieden of hen te laten werken in een andere functie of omgeving, ook wanneer het personeelslid aanvankelijk daartoe niet bereid zou zijn. Ze vermeldde in dat verband de beslissing van de vorige Vlaamse regering om de maatregel ‘terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst’, af te schaffen en de re-integratie van personeelsleden te versterken.
Hoe zag minister Crevits een en ander en hoe wilde die dat aanpakken? Vragensteller Celis had daarover een hele reeks vragen.

Minister Crevits kon eigenlijk niets nieuws melden: dwang in dezen van een werkgever ten aanzien van een werknemer kon zomaar niet; de wijziging aan het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 gaf de werkgever al wel een extra middel; een tuchtprocedure, mét een preventieve schorsing, kon hier toch ook een functie hebben. Zij had voorts geen nieuwe plannen ter zake en het thema was voor haar ook geen element in het loopbaandebat.
Interveniënt Jos De Meyer vroeg naar maximale rechtszekerheid voor de betrokkenen. Interveniënt Jo De Ro wees op mogelijke inspiratie in de regeling inzake psychosociaal welzijn van steden en gemeenten.
Minister en vragensteller zouden de vinger aan de pols blijven houden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een zorgzaam kader voor onderwijspersoneelsleden van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-05-2017%20%E2%80%93%20Zorgzaam%20kader%20voor%20onderwijspersoneelsleden) (Wilfried Van Rompaey).