Commissie Onderwijs 11-05-2017 – Nieuwe artsenquota en toelatingsexamen

16 mei 2017

Een belangrijk en interessant thema, waarin het federale en het gemeenschapsniveau elkaar raken. Op vrijdag 28 april had de federale regering namelijk de nieuwe regeling goedgekeurd over het aantal artsen dat er jaarlijks mag bijkomen. Het heeft ook allemaal te maken met de aanwezigheid van een toelatingsexamen (N.B. en dat was en is nu eens een echt toelatingsexamen) voor (tand)arts in de Vlaamse Gemeenschap en de afwezigheid ervan in de Franse Gemeenschap. Dankzij de federale beslissing en de invoering van een toelatingsexamen ook in de Franse Gemeenschap komt er een oplossing voor een oud zeer want daardoor zal in het hele land het aantal studenten dat de studies geneeskunde aanvat en beëindigt in overeenstemming gebracht worden met de artsenquota, waardoor een einde komt aan de scheefgegroeide situatie tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap.
En passant leerde ik ook een nieuw woord bij, lissage, wat zoals het persbericht van minister De Block vermeldde, slaat op een correctiemechanisme (aanpassing van een curve; afvlakmethode).
Vragenstellers Koen Daniëls en Jos De Meyer legden elk hun eigen accenten: de eerste had het over het tijdpad en eventuele subquota voor diverse specialismen in de geneeskunde, de tweede had een hele batterij vragen met vooral ook een link naar het nodige overleg met allerlei actoren en naar het huidige Vlaamse toelatingsexamen.

Minister Crevits was, zoals de vragenstellers, ook positief over deze ontwikkelingen, maar had ook nog enkele zorgen. Ze gaf concrete toelichting bij het advies van de zgn. Planningscommissie en overliep enkele belangrijke conclusies van het advies alsook de grote lijnen van de federale regeringsbeslissing. Concrete modaliteiten moesten nog worden uitgeklaard, maar de nieuwe regeling  zou vanaf het contingent voor 2024 worden toegepast, wat slaat op de studenten die in 2018 aan de opleiding beginnen. Het Vlaamse contingent voor 2023 is vastgelegd op 838 artsen en het Vlaamse toelatingsexamen wordt deze zomer georganiseerd zoals voorheen, waarbij de instroom in de opleiding op het contingent afgestemd wordt.
Nadien weidde de minister uit over mogelijke plannen voor een nieuw toelatingsexamen vanaf 2018 en ze verwees daarbij naar het advies van de zgn. begeleidingscommissie en van de Vlaamse Onderwijsraad. Overigens werkt de Vlor momenteel ook aan een bijkomend advies ter zake op eigen initiatief.
Ten slotte ging de minister in op de zgn. subquota voor specialismen, waarbij ook Onderwijs een rol te spelen heeft.

Dan volgde een lang en interessant gesprek over de toekomst van het toelatingsexamen, met naast de minister en de vragenstellers ook interveniënten Tine Soens en Ann Brusseel. Het overleg en denkwerk daarover waren nog volop bezig, maar toch kon de minister al enkele plannen melden, zoals bv. twee aparte examens in de toekomst: één voor arts, één voor tandarts. De dag nadien zou het thema overigens op de Vlaamse regering geagendeerd staan. Het gesprek werd des te interessanter, toen het ging over de inhoud van het examen, met name over handvaardigheid voor tandartsen en sociale competenties voor artsen. De bereidheid maar gelijk ook een zekere terughoudendheid van de minister op dat vlak leken mij alvast heel verstandig: welke sociale competenties (en op welk niveau) ga je testen bij 18-jarigen? Is handvaardigheid dan alleen iets voor tandartsen en ook daar weer: wat ga je precies testen en hoe? Toch geen ongevaarlijk terrein, denk ik. Trouwens…een goede opleiding werkt óók dààrop.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nieuwe artsenquota van Koen Daniëls en over de consequenties en opportuniteiten voor de artsenopleidingen na de oplossing die de Federale Regering op 28 april 2017 goedkeurde inzake de RIZIV-nummers en de bepaling van de artsenquota van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-05-2017%20%E2%80%93%20Nieuwe%20artsenquota%20en%20toelatingsexamen) (Wilfried Van Rompaey)