Commissie Onderwijs 04-05-2017 – Uitbreiding van synchroon internetonderwijs via Bednet in het volwassenenonderwijs

09 mei 2017

Na een klein intermezzo van ontboezemingen over de esbattementen van minister Crevits ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs van de Strafste School diezelfde ochtend en het statement van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman over het strafste jaar of all time in die Strafste School stelde onderwijscommissaris Caroline Gennez een ernstige vraag over synchroon internetonderwijs via Bednet, die enigszins voortborduurde op een vraag van Vera Celis twee weken eerder. Gennez schetste de huidige mogelijkheden in basis- en secundair onderwijs en verbond die, - zonder eigenlijk expliciet een vraag te stellen aan de minister maar de situatie was duidelijk, - met een zinvolle uitbreiding naar volwassenenonderwijs en eventueel nadien ook naar hoger onderwijs. De dag voordien had het ook al in een krant gestaan.

Minister Crevits zei dat leerplichtonderwijs in dezen toch haar eerste prioriteit was. Maar gelijk herinnerde ze aan de filosofie achter de hangende hervorming van het volwassenenonderwijs (conceptnota van 25 maart 2016) en beloofde het daar benadrukte afstandsonderwijs en Bednet op elkaar te leggen om te kijken hoe men zo snel mogelijk tot een oplossing voor zwaar zieke mensen in het volwassenenonderwijs zou kunnen komen.

In haar repliek verwees Gennez nog naar een complicatie in de huidige praktijk van de verificatie. Interveniënt Paul Cordy voegde de zorg t.a.v. tienermoeders toe en verwees naar de toenemende plaats van afstandsonderwijs in volwassenen- en hoger onderwijs.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitbreiding van synchroon internetonderwijs via Bednet in het volwassenenonderwijs van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-05-2017%20%E2%80%93%20Uitbreiding%20van%20synchroon%20internetonderwijs%20via%20Bednet%20in%20het%20volwassenenonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).