Commissie Onderwijs: Hoorzitting capaciteitsmonitor

14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. In die capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs voorspelden de onderzoekers voor verschillende onderwijsniveaus en -types de toekomstige leerlingenaantallen, en ze werkten ook een instrument en meetprocedure uit om de optimale en maximale aanbodcapaciteit in de vestigingsplaatsen te bevragen. Lees het persbericht van minister Crevits op http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/10-08-capaciteitsmonitor-schoolinfrastructuur.htm.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil met deze interessante gegevens aan de slag gaan om na te gaan hoe de situatie voor het katholiek onderwijs precies zit.