Commissie Onderwijs 30-11-2017 – Uitwijzing van Gentse scholier naar Congo

05 december 2017

Een schrijnend geval van een uitwijzing in het zicht van de eindmeet in het secundair onderwijs. Het was niet de eerste keer dat we zo’n confrontatie zagen tussen regelgeving c.q. rechtszekerheid inzake verblijfsregeling enerzijds en menselijkheid anderzijds. Overigens geen bevoegdheid van onderwijsminister Crevits, maar wél met onderwijs verbonden. Kon dit niet anders en wat met de contacten tussen de onderwijsminister en de bevoegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie?

Minister Crevits wees op de bestaande (beperkte) opschortingsmogelijkheid bij een uitwijzing tot het einde van het schooljaar en haar wens om die mogelijkheid uit te breiden. Voor het overige, kon ze alleen de bevoegdheid van staatssecretaris Theo Francken vaststellen zoals die was. Niet onbegrijpelijk uiteraard. Wel was de minister bereid om opnieuw te praten met Theo Francken.

In haar repliek betrok vragensteller Meuleman dan het rapport van de kinderrechtencommissaris (p.81-93) bij haar vraag, want daarin staan ook heel wat zulke casussen.  Haar suggestie om kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in de Commissie Onderwijs uit te nodigen werd nadien meteen opgevolgd want op 7 december is het al zover. Interveniënt Jo De Ro ondersteunde de vraag, weliswaar mét zijn kennis ter zake uit zijn tijd als kabinetsmedewerker van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Interveniënt Paul Cordy vroeg begrip voor de houding van zijn partijgenoot Theo Francken en zei dat de regelgeving niet van gisteren dateerde.

Finaal vond vragensteller Meuleman dat er toch nog meer inspanningen gedaan konden worden ten behoeve van meer menselijkheid in dit soort gevallen. Ik vond dat ze gelijk had.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitwijzing van een Gentse scholier naar Congo van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen