Commissie Onderwijs 30-11-2017 – ICT-coördinatoren

05 december 2017

De basis voor de vragen van onderwijscommissaris Jo De Ro was een recent memorandum van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli), een initiatief van de lerarenopleiding van PXL om vakgenoten te verenigen in een netwerk. Hoe stond minister Crevits tegenover de diverse aanbevelingen uit het memorandum, wilde De Ro weten. Het werd deels een verhaal van middelen (naast andere aspecten die niet per se geld hoeven te kosten), maar óók over de kleuring van die middelen én over de organisatie van het overleg rond dit thema.

Minister Crevits kon melden dat er contacten tussen  Vicli en haar kabinet waren geweest en over extra middelen was ze even duidelijk, maar er waren nog wel andere manieren om naar deze zaak te kijken, die overigens ook niet nieuw was. Ze lichtte de bestaande situatie en mogelijkheden toe, zowel inzake flexibele inzet van de middelen als inzake opleiding en professionalisering. Er zou worden bekeken hoe bepaalde van de mogelijkheden nog beter konden in de toekomst. Het platform “Klascement” kreeg heel wat aandacht in de bespreking.

In zijn ruime repliek betrok vragensteller De Ro nog een ander, ouder ICT-memorandum bij zijn betoog en gaf zijn interpretatie van hoe dit soort initiatieven en vragen functioneerden. Sleutelwoorden in zijn interpretatie leken mij: netoverschrijdende vereniging rond een bepaald thema, een periodieke, structurele plaats daarvoor in het overleg met de overheid én met allerlei andere actoren en de evolutie inzake kleuring/ontkleuring van middelen. Hij legde onderwijsinhoudelijk ook een link met het eindtermendossier, waarop hij bij de latere behandeling daarvan zou terugkomen.

Interveniënt Ingeborg De Meulemeester beaamde een en ander en vroeg naar een nieuwe ICT-monitor. Gelet op de vijfjaarlijkse periodiciteit (de laatste was 2013) was dat iets voor 2018, aldus de minister (MICTIVO III). Namens de verontschuldigde Vera Celis wees interveniënt Koen Daniëls op de pedagogische én infrastructurele activiteiten van de ICT-coördinatoren en verbond dat thema met zijn eigen activiteit destijds in de onderwijsadministratie rond de brochure ‘ICT [at] onderwijs.be’ (cf. de zgn. PC/Kadee-gelden) en de professionalisering van leraren zelf.

In zijn slotwoorden herhaalde vragensteller De Ro nog enkele belangrijke zaken, toonde zich positief over een aantal uitspraken van de minister en suggereerde ten slotte om inzake ICT de zaken flexibeler te benaderen in de infrastructuursubsidieregeling.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over ICT-coördinatoren in het onderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen