Commissie Onderwijs 30-11-2017 – Geweldincident Brugse stationsplein

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn. De rol van de lokale besturen en meer informatiedeling tussen de betrokken actoren, met respect voor de privacy van de jongeren in kwestie, kregen in het gesprek terecht heel wat aandacht. Ook bij deze vragen werd verwezen naar eerdere pleidooien ter zake van de kinderrechtencommissaris.

Niet voor het eerst sprak minister Crevits in haar antwoord over het decreet leerlingenbegeleiding in wording, met daarbij het belang van preventie en steevast ook de melding dat in de toekomst een beleid inzake leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor een school zou worden. De minister verwees naar de bestaande mogelijkheden en de draaischijffunctie van de CLB’s, waarmee ze naadloos belandde bij een schoolextern zorgaanbod binnen Welzijn en de 15 miljoen euro van minister Vandeurzen in dat verband.

Vragensteller Gennez drong nog even aan met haar voorstel van een lokaal leerlingvolgsysteem op het niveau van de lokale overheid of de lokale overlegplatformen (LOP’s) om de jongere effectief te monitoren doorheen zijn traject, maar vooral ook als basis voor het lokale beleid rond die thematiek. Interveniënten Jo De Ro en Ingeborg De Meulemeester ondersteunden het belang van de lokale samenwerking. De minister was wel wat voorzichtiger wat zo’n lokaal leerlingvolgsysteem betrof: ze zag een zekere spanning tussen beleid voeren op basis van volledige informatie enerzijds en de privacy en het recht op een nieuwe kans voor de betrokken leerling in een nieuwe school anderzijds.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de afstemming tussen Welzijn en Onderwijs naar aanleiding van het incident aan het Brugse stationsplein van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen