Commissie Onderwijs 29-10-2015 – Doventolken

10 november 2015

Op basis van de theoretische inschatting van de beschikbaarheid van tolken worden tolkuren Vlaamse gebarentaal (VGT) toegekend (39.425 uren voor 2014-2015, alle onderwijsniveaus samen). Het totale aantal aangevraagde uren bij het CommunicatieAssistentieBureau (CAB) bedraagt 35.658,5 uren, of 90% van het toegekende aantal. Het totale aantal ingevuld door tolken VGT is 28.382 uren, of 72% van het toegekende aantal en 80% van het aangevraagde aantal. Het totale aantal uren waarvoor geen tolk is gevonden, bedraagt 7.276,5 uren, of 18% van het aangevraagde aantal en 20% van het toegekende aantal.

Het tolkentekort is dus reëel en initiatieven om dit te verhelpen moeten in overleg met de andere betrokken beleidsdomeinen – welzijn en werk – worden genomen, zegt minister Crevits. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over doventolken in het onderwijs van Koen Daniëls en over het tekort aan gebarentolken van Bart Van Malderen” aan minister Hilde Crevits.