Commissie Onderwijs 22-10-2015 – Voorrangsregels Nederlandstaligen in Brussel

27 oktober 2015

De vraag om uitleg was rechtstreeks verbonden met een ook geagendeerd voorstel van decreet. Cruciaal voor de vraagsteller van Groen! was dat zij in dezen de vaardigheid in het Nederlands van de betrokken leerlingen bepalend wil laten zijn i.p.v. die van de ouders van de leerlingen, zoals dat geval is in de huidige regelgeving. Het voorstel van decreet van de meerderheid wil overigens die huidige regelgeving met een jaar verlengen, zodat er intussen voldoende tijd kan gaan naar het ruimere dossier van het inschrijvingsrecht, dat veel complexer is dan dit ene kleine aspect.
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de voorrangsregels voor Nederlandstaligen in het Brussels secundair onderwijs van Elke Van den Brandt” aan minister Hilde Crevits.