Commissie Onderwijs 22-10-2015 – Capaciteitsprobleem secundair onderwijs

27 oktober 2015

Eind oktober 2015 zullen de onderzoekers van de capaciteitsmonitor een toelichting geven bij de gevolgde werkwijze en de resultaten van het pilootproject Antwerpen o.b.v. een vereenvoudigd model van bevragingsdocument. Ze zullen dat doen op een denkdag ‘Capaciteit secundair onderwijs’ in Antwerpen. De bevindingen van die denkdag zullen ook een goede input geven voor de verdere verfijning van de aanbodzijde. De minister wil de capaciteitsproblematiek aanpakken door gelijk ook rekening te houden met dat andere cruciale dossier, met name de modernisering van het secundair onderwijs. Misschien kunnen de gegevens van het LOP voor de eerste graad ook al soelaas bieden, wat de monitoring van de capaciteit betreft, maar de capaciteitsmonitor zelf vergt zeker ook nog vervolgonderzoek.
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het aankomend capaciteitsprobleem in het secundair onderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.