Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Relationele en seksuele vorming

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis borduurde voort op haar vraag over sexting en vond de inspiratie voor deze vraag over relationele en seksuele vorming in een doctoraatsonderzoek van Sophie Degroote in opdracht van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent, in de populariteit van de jongerenwebsite www.allesoverseks.be  en in het succes van de informatiecampagnes van Sensoa. Haar kernvraag luidde of het onderwijs in dezen nog meer kan doen zowel wat het curriculum als wat de initiële lerarenopleiding en de vorming van bestaande leraren betreft.
In haar antwoord legde de minister het verband met het lopende eindtermendebat en zij vond het belangrijk dat relationele en seksuele vorming op school op een brede en kwaliteitsvolle manier wordt gebracht, zowel vakgebonden als vakoverschrijdend. Inzake de lerarenopleidingen gaf de minister tegelijk blijk van zin voor realisme: het is niet mogelijk dat leraren alle kennis, kunde en vaardigheden die we van hen verwachten, bezitten op het einde van de initiële lerarenopleiding. Er zijn nadien ook nog de aanvangsbegeleiding en de verdere professionalisering van leraren. De timing van deze vraag om uitleg kwam de minister niet slecht uit, omdat nog niet langer geleden dan 25 maart de Vlaamse regering haar conceptnota over de toekomst van de lerarenopleiding had goedgekeurd. Een van de acties die daarin werden opgenomen, is dat binnen de basiscompetenties duidelijke startcompetenties zullen worden bepaald, ook dus voor het voorliggende thema. 
Daarnaast herhaalde ze nog het beleidsdomeinoverstijgende platform uit haar antwoord op de sextingvraag van Celis, en het eindtermendebat en verwees ze ten slotte naar het gebruiksvriendelijke Vlaggensysteem van Sensoa om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over relationele en seksuele vorming in het onderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.