Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Puntenbonus UGent

26 april 2016

Deze vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls bleek bij nader toezien slechts een hypothetische vraag te zijn, zoals hij overigens zelf erkende. Er is namelijk hierover nog geen beslissing van de UGent en bovendien behoort deze kwestie niet tot de rechtstreekse bevoegdheid van de onderwijsminister. Nochtans zou met parlementaire vragen het gevoerde beleid van de minister gecontroleerd moeten worden, niet getoetst worden wat ergens in een krant staat. Het zij zo. Waarover ging het? De UGent zou via een puntenbonus van 3 procent haar studenten willen aanmoedigen om hun studietraject binnen de voorziene tijd af te ronden. Vragensteller Daniëls stelde zich vragen over de juridische toetsing en de maatschappelijke wenselijkheid van de hypothetische Gentse maatregel.
Minister Crevits schetste de autonome bevoegdheid in dezen van de onderwijsinstelling en legde wel de link met het kwaliteitsbeleid waarop de overheid via het systeem van externe kwaliteitscontrole greep heeft. Ze vond van de concrete maatregel alleszins dat zomaar extra punten toekennen op basis van snelheid een beetje weinig genuanceerd was.
Het idee van de UGent was blijkbaar gelanceerd door het bestuurscollege, maar het heeft intussen een negatief advies gekregen van de onderwijsraad, zo zei de minister. Het nodige draagvlak bij professoren en studenten, wat de minister erg belangrijk vond, lijkt dus niet gegarandeerd. De raad van bestuur zou het in mei verder bespreken. 
Vragensteller Daniëls opperde vervolgens om hierover voort te overleggen in de Vlaamse Universiteiten- en HogescholenRaad (VLUHR) om zo een al te divergent beeld in Vlaanderen tegen te gaan of zodat elke instelling ten minste haar ideeën daar kan confronteren met die van de andere instellingen.
Onderwijscommissaris Tine Soens was ook tegen dit Gentse idee tegen de achtergrond van het verkrijgen van een doctoraatsbeurs en verwees politiek terloops naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke, als zou dit idee van hem komen. Diens N-VA-partijgenoten Daniëls en Van Dijck zegden daarop hoe de vork precies in de steel zat volgens hen (ineens was wel sprake van het beheerscomité i.p.v. het bestuurscollege) en stelden in koor (maar dat is uit het verslag weggelaten) “Bij ons is Stalin dood.”

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de zogenaamde puntenbonus die de UGent wil invoeren van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.