Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Gevaren van sexting bij jongeren

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis was erg bezorgd over het alsmaar toenemen van sexting bij tieners. Zij wees erop dat tieners vaak onvoldoende de risico’s kunnen inschatten en dat de emotionele gevolgen ervan bijzonder groot zijn. De rol van de leraar in dezen is relevant. De vragensteller wilde van de minister horen hoe het zat met de verschillende acties rond mediawijsheid in de beleidsbrief 2015-2016.
Minister Crevits lichtte toe dat de rol van onderwijs tweeledig is. Onderwijs speelt binnen zijn algemeen vormende opdracht een rol bij het mediageletterd en ICT-vaardig maken van jongeren. Tegelijk vraagt dit ook aandacht binnen het beleid van een school. Zij verwees naar het Kenniscentrum Mediawijsheid en naar de opdracht die ze beleidsdomeinoverstijgend met de collega’s van Welzijn, Jeugd en Sport schreef voor een Kennisplatform Integriteit Minderjarigen voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de kinderopvang, de jeugdhulp, het onderwijs, de jeugd- en sportsector. Er is ten slotte ook een omstandig aanbod voor ouders.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gevaren van het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media (sexting) bij jongeren van Vera Celis” aan Minister Hilde Crevits.