Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Generieke beurzen hoger onderwijs

26 april 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls vond een internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs terecht belangrijk en zijn vraag was daarbij vooral ingegeven door de bekommernis om met eenzelfde investering vanuit Vlaanderen  zo veel mogelijk studenten een ondersteuning te kunnen geven. Om studentenmobiliteit te promoten, zijn er een aantal beursmogelijkheden en Daniëls meende daarin bepaalde onterechte verschillen te zien. Zo zou een student die op eenzelfde plaats in het zuiden bv. een stage zou doen, erg verschillende financiële mogelijkheden krijgen, afhankelijk van het type beurs dat hij geniet. Met name de zg. generieke beurzen van de Vlaamse overheid leken Daniëls aan de hoge kant. Daarnaast wees hij ook op de zinvolheid van het zg. 'internationalisation @ home', waarop hij vooral ook wil inzetten.
In haar antwoord corrigeerde minister Crevits de vermeende verschillen gedeeltelijk in haar overzicht van de beursmogelijkheden, waarin een bepaalde analogie zit met de Erasmus+-modaliteiten. Wel was er een andere benadering, vanuit een andere doelstelling, bij de kortlopende reisbeurzen via VLIR-UOS (universitaire ontwikkelingssamenwerking). De minister prees zelf ook de mogelijkheden van 'internationalisation @ home' en somde meerdere acties op in navolging van het actieplan van de vorige Vlaamse regering ‘Brains on the move’.
Wel wilde ze ten slotte het idee van Daniëls rond de variatie in beurzen naar de leefkost, die  alleen bestaat voor de beurzen binnen Europa, voortbekijken voor de beurzen buiten Europa. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de generieke beurzen in het hoger onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.