Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Arbeidsinspectie en psychosociaal welzijnsbeleid

26 april 2016

Sinds september 2014 geldt er in het onderwijs een nieuwe federale wetgeving ter bescherming van het psychosociaal welzijn van werknemers. Deze wetgeving formuleert duidelijker de rollen van vertrouwenspersonen/preventieadviseurs en laat werkgevers actief werk maken van een preventief beleid ter voorkoming van psychosociale risico’s.
Naar aanleiding van de onrustwekkende cijfers van burn-outs en psychische aandoeningen als oorzaak voor ziekteverzuim in het onderwijs werden een twintigtal Oost-Vlaamse scholen uit het buitengewoon onderwijs door de arbeidsinspectie doorgelicht met betrekking tot hun beleid rond psychosociaal welzijn. De vaststellingen werden voorgesteld in een perscommuniqué op 9 maart 2016. Tijdens deze campagne had de arbeidsinspectie vastgesteld dat de nieuwe welzijnswetgeving in vele scholen nog onvoldoende is doorgevoerd. Onderwijscommissaris Vera Celis greep dat aan om de minister opnieuw te ondervragen over deze niet-onderwijsregelgeving die ook op onderwijs van toepassing is en ze vroeg expliciet o.a. naar de werkzaamheden van de ad-hocwerkgroep  ‘Psychosociale risico’s in het onderwijs’. 

In haar antwoord sprak minister Crevits over de wijze waarop de arbeidsinspectie de resultaten van de vermelde doorlichting had toegelicht, over de herhaling van de middelen voor een opleiding voor vertrouwenspersonen in samenwerking met de FOD WASO en over het plan van haar administratie om op de ad-hocwerkgroep een voorstel te doen om met alle partners een gezamenlijk instrument voor een risicoanalyse in onderwijs te ontwikkelen.

Dat de vroegere werkgroep Geïntegreerd Welzijnsbeleid echt was vervangen door de ad-hocwerkgroep  ‘Psychosociale risico’s in het onderwijs’, zoals minister Crevits had verteld, was nieuwe informatie voor vragensteller Celis. En voorts keek onderwijscommissaris Jos De Meyer ten slotte naar het  perscommuniqué van de arbeidsinspectie zelf. Er was daarin sprake van vervolgacties, o.a. de opvolging, die zal gebeuren in het kader van het Convenant voor Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs, dat in 2010 werd afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de onderwijskoepels enerzijds en de FOD WASO anderzijds.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over vaststellingen van de arbeidsinspectie rond het psychosociaal welzijnsbeleid in scholen van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.