Commissie Onderwijs 21-01-2016 – Deeltijds kunstonderwijs

22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden. Dat impliceert een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering in april 2017. Op dit ogenblik loopt de beleidsvoorbereiding en starten ook de eerste gesprekken met de sector en de vakorganisaties. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de hervormingen in het deeltijds kunstonderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.