Commissie Onderwijs 16-06-2016 – Vrijstelling van leerplicht

20 juni 2016

Elk schooljaar krijgen blijkbaar zo’n vijfhonderd kinderen en jongeren een vrijstelling van de leerplicht , omdat zij “in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen”. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES). Een commissie van academici en experts vindt dat sommige kinderen met intensieve zorgnoden te snel vrijgesteld worden van de leerplicht en heeft een alternatief concept voorgesteld. Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester vroeg aan de minister hoe zij een en ander zag.

In haar antwoord bevestigde de minister dat jongeren die manifest de mogelijkheid tot leren hebben nu soms vrijgesteld worden van leerplicht. Een ander systeem dringt zich dus op, maar de minister wilde het nog zeer conceptuele voorstel van de commissie nu voort laten bekijken in samenwerking met het beleidsdomein Welzijn, want dat concept vergt regelgevend werk én een serieuze invulling van zeer belangrijke randvoorwaarden. Ten slotte wees de minister er nog op dat we inzake onderwijskansen voor de bedoelde leerlingen niet te veel lessen te leren hadden van zgn. voorbeeldlanden als Zweden en Finland.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het huidige systeem van vrijstelling van de leerplicht van Ingeborg De Meulemeester” aan Minister Hilde Crevits.