Commissie Onderwijs 14-10-2015 – Vluchtelingencrisis en OKAN

21 oktober 2015
Voorlopige cijfers laten zien dat door de vluchtelingenstroom het aantal leerlingen in OKAN stijgt, zowel in het secundair onderwijs als in het basisonderwijs. De regels voor het organiseren van OKAN zouden worden versoepeld, maar tegelijk ligt de bestaande minimumleeftijd van 5 jaar voor OKAN politiek gevoelig. Er worden al heel wat zinvolle inspanningen geleverd. Nu zal het zaak zijn om op basis van accurate cijfers verder gepaste actie te ondernemen zodat er voldoende onderwijsplaatsen zijn voor die leerlingen en voldoende leerlingenvervoer naar de betrokken scholen.
 
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de noodzakelijke inspanningen voor onthaalonderwijs als gevolg van de vluchtelingencrisis van Elisabeth Meuleman en over de opvang van vluchtelingen in het onderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.