Commissie Onderwijs 14-04-2016 – Geweld tegen onderwijspersoneel

18 april 2016

Op basis van cijfers over arbeidsongevallen als gevolg van agressie tegen leraren vroeg Vlaams Parlementslid Chris Janssens de minister naar haar  politieke of beleidsmatige conclusies uit die cijfers (Welke plaats zult u ‘geweld tegen onderwijspersoneel’ in uw beleid geven?).
Minister Crevits sprak over de daling in de cijfers van 2010 naar 2015, schetste de federale welzijnswetgeving ter zake en verwees naar de nv Limits. Ze had echter geen oren naar bijkomende bevragingen van c.q. rapporteringen door scholen over deze materie. 
Onderwijscommissaris Koen Daniëls situeerde dit soort agressie als een mogelijke reden om uit het beroep te stappen, zeker in centrumsteden. Dus alleszins relevant in deze loopbaanpacttijden. Na zijn hallucinante praktijkverhaal over het afnemen van een gsm van een leerling, dat zo’n beetje op de omgekeerde wereld neerkwam, was ze bereid om dat wél van naderbij te bekijken. Daniëls legde ten slotte ook de link tussen dit thema en het belang van klasmanagement in de lerarenopleidingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over geweldincidenten tegen onderwijspersoneel van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.