Commissie Onderwijs 12-11-2015 – Omgaan met gedragsproblemen en het M-decreet

17 november 2015

Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het omgaan met gedragsproblemen en de gevolgen hiervan voor de werking van leerkrachten onder het M-decreet van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.