Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Zwemlessen in lager onderwijs

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Vandenberghe schetste het kostenprobleem (cf. ook vervoer naar zwembaden) van zwemlessen in het lager onderwijs en de onduidelijkheid rond het behalen van de eindtermen. Hij deed gelijk het voorstel dat de overheid voor zwemmen anders dan nu aan de scholen gekleurde middelen zou toekennen en bepalen voor hoeveel uren zwemmen die moeten worden gebruikt. En dat budget zou voldoende moeten zijn om de eindtermen te kunnen halen.

In haar antwoord schetste minister Crevits de voorgeschiedenis in dit verhaal, wat haar deed besluiten dat ze nu daarvoor geen extra middelen uit te delen had, net omdat destijds de werkingsmiddelen opgetrokken werden. Bovendien ging ze in op de inspanningen van haar collega Muyters i.v.m. investeringen in zwembaden en op de vervoersthematiek.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiering van het schoolzwemmen van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.