Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Zittenblijven

18 mei 2016

Er is heel wat onderzoek dat niet positief is over zittenblijven in het leerplichtonderwijs, maar dat betekent niet dat zittenblijven nooit zinvol kan zijn. Onderwijscommissaris Jos De Meyer wilde van de minister weten in welke  omstandigheden zij zittenblijven al dan niet zinvol vond en welke begeleiding  in beide gevallen nodig was volgens haar.

Op de eerste vraag antwoordde de minister bewust niet, wat wellicht ook niet echt mogelijk zou zijn, maar ze wees wel meteen terecht naar de instantie die in dezen bevoegd is, nl. de klassenraad die over zo’n ingrijpende beslissing goed moet nadenken, en naar de specifieke ondersteuning bij zittenblijven. Even terecht zei de minister dat zittenblijven ook een budgettaire en maatschappelijke kost heeft en de effectiviteit ervan geregeld in vraag gesteld wordt.

Ze overliep vervolgens de recent gewijzigde regelgeving ter zake in het basisonderwijs en enkele punten uit het Masterplan secundair onderwijs alsook een aantal alternatieven, waaronder ook herexamens op vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Dat laatste is ook een mogelijkheid, maar geen afdwingbaar recht. De minister laat momenteel in dit verband ook onderzoek voeren naar flexibele leerwegen in het basis- en secundair onderwijs en naar de inzet en de ontwikkeling van competenties van leraren in de laatste jaren basisonderwijs, net wat hun omgaan met differentiatie betreft.

In zijn repliek vermeldde Jos De Meyer nog KU Leuven-pedagoge Prof. Bieke De Fraine, wier denken over zittenblijven blijkbaar geëvolueerd is en die nu het profiel aan het onderzoeken is van de leerlingengroep voor wie een jaar overdoen gunstig is en die daardoor meer zelfvertrouwen en welbevinden ervaart. Interessant.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over zittenblijven in het leerplichtonderwijs van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.