Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Gratis leermateriaal via open onderwijs

18 mei 2016

In haar beleidsnota verwees minister Crevits naar de Europese Commissie, die in haar strategie ‘Rethinking Education’ de inzet van ICT en Open Educational Resources als mogelijke oplossing zag om te komen tot meer open en flexibel leren. Analoog aan haar vele vragen over het advies van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) over Blended Learning stelde onderwijscommissaris Vera Celis een tweede reeks vragen met een soortgelijke teneur over de huidige stand van zaken in het Vlaamse hoger onderwijs inzake open onderwijs.

De minister stond erg positief tegenover de bedoelde ontwikkeling, wees erop dat Vlaanderen, gelet op het kleine taalgebied, het nog zo slecht niet deed, maar wilde ook hier zeker niet sturen vanuit de overheid.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gratis ter beschikking stellen van leermateriaal via open onderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.