Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Gezondheids- en bewegingsopvoeding

18 mei 2016

Gezonde voeding, frisdranken, beweging, lessen lichamelijke opvoeding, overgewicht. Ongetwijfeld een belangrijk thema en 4 parlementsleden stelden er gelijk verwante vragen over aan minister Crevits. Eén uur en 10 minuten gesprek daarover in deze commissievergadering leek me wel wat veel…
Heel diverse elementen kwamen aan bod, die in extenso te lezen zijn in het verslag zelf. Ik beperk deze intro tot een verwijzing naar een specifiek actieplan in dezen, waarvoor de minister de ex-coach van o.a. Sven Nys heeft aangeworven, in voorbereiding van de gezondheidsconferentie die op 16 en 17 december 2016 zal plaatsvinden en waarop ook onderwijs een volwaardige pijler zal zijn. Het actieplan bevat 4 onderdelen: gezonde voeding, schoolinfrastructuur, beweging en EHBO/reanimatie. En daarnaast is er natuurlijk ook nog de link tussen dit thema en het eindtermendebat, waarvan de resultaten de dag na deze commissievergadering werden overhandigd. Finaal zijn er over vele elementen van dit thema eigenlijk geen politieke meningsverschillen en dat mag ook weleens. De eindtermen zelf worden misschien minder probleemloos.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over promotie van gezonde voeding en meer beweging in het onderwijs in de strijd tegen overgewicht bij kinderen van Bert Moyaers, over meer beweging voor schoolgaande kinderen van Miranda Van Eetvelde, over gezondheids- en bewegingsopvoeding in het Vlaamse onderwijs van Jos De Meyer en over het sporten op school van Jo De Ro” aan Minister Hilde Crevits.