Commissie Onderwijs 10-12-2015 – Pensioenregeling en loopbaanpact

15 december 2015

Onderwijscommissaris De Meyer ziet heel juist de spanning tussen het onlangs heropgestarte, Vlaamse loopbaanoverleg en de intussen al of niet goedgekeurde, federale maatregelen inzake pensioenregeling. 
Hij pleit terecht voor enige geleidelijkheid in de maatregelen, die ze draaglijker maakt en voor een sterker draagvlak zorgt. Tegelijk is werkbaar werk belangrijk, ook voor wie iets minder jong is. Minister Crevits wijst bij de casussen van de vragensteller op het verschil tussen interpretatie van bestaande regelgeving enerzijds en toekomstige regelgeving anderzijds. Ze heeft het er heel moeilijk mee dat ook zij nu nog geen antwoorden heeft op de vragen rond de pensioendatum van onderwijspersoneel (P-datum). Maar ze zal dat antwoord geven, zodra ze er zelf over beschikt en intussen houdt ze de druk hoog op haar federale collega’s.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de pensioenregeling in het onderwijs en het loopbaanpact van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.