Commissie Onderwijs 07-01-2016 – Seksuele opvoeding en externe organisaties

12 januari 2016

Minister Crevits heeft deze week antwoord gegeven op een parlementaire vraag over seksuele opvoeding en het inschakelen van externe organisaties. Ze heeft daarbij onder andere verwezen naar bestaande richtlijnen en de pedagogische begeleidingsdiensten.  Als je op zoek bent naar een betrouwbare organisatie of andere vragen hebt in dit verband kan je terecht bij Karen De Wilde van de dienst Curriculum en vorming: Karen.DeWilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of tel. 0490 11 36 05.

In de Commissie Onderwijs was er een consensus over het feit dat seksuele opvoeding over veel meer gaat dan de biologische handelingen en de anatomie van het lichaam. Seksuele opvoeding gaat veel breder in de richting van relaties en respectvol omgaan met elkaar. Zeker in het komende eindtermendebat zal daarmee rekening moeten worden gehouden.
Al wat minder consensus was te merken toen het ging over hoe scholen het nu zoal  doen op dit vlak en de minister heeft duidelijk een andere mening dan onderwijscommissaris Gennez, toen zij opperde om seksuele opvoeding als topic onder te brengen in het zg. nieuwe vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie), dat zij in één beweging gelijk zag als de vervanging van alle levensbeschouwelijke vakken.
Ten slotte wees de minister er nog op dat er vanuit de overheid al voldoende handvatten en richtlijnen ter zake bestaan en dat scholen, indien nodig, een beroep kunnen doen op hun pedagogische begeleidingsdienst.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de recente campagne van Pro Vita van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.