Commissie Onderwijs 07-01-2016 – Onderwijs in vluchtelingenopvangcentra

12 januari 2016

Recent zijn er diverse maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt t.b.v. OKAN en aanverwante i.k.v. de vluchtelingenopvang. De aantallen minderjarigen in het opvangnetwerk zijn intussen erg toegenomen. In de commissie Onderwijs is er terecht heel wat appreciatie voor wat de scholen doen in die moeilijke omstandigheden. Minister Crevits wijst, ondanks eerdere discussies over de LOP’s, ook op de meerwaarde van LOP-deskundigen om scholen samen te zetten en om expertise te verspreiden. Er is een consensus in de commissie over het feit dat de eerste oplossing altijd is om kinderen naar de lokale scholen te sturen, en dat het inrichten van onderwijs in de opvangcentra zelf pas te overwegen valt als het onredelijk wordt om leerlingen heel ver weg te sturen of als het tijdelijk is om oplossingen uit te werken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het verstrekken van onderwijs aan kinderen van anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen in opvangcentra van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.