Commissie Onderwijs 03-03-2016 – Lichamelijke opvoeding in basisonderwijs

07 maart 2016

De voormalige basisschooldirecteur en nu onderwijscommissaris Steve Vandenberghe heeft deze legislatuur al meermaals op de spijker van lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs geklopt. Hij kaartte ook hier opnieuw de infrastructuur-, organisatie- en personeelsproblematiek ter zake aan.
In haar antwoord verwees minister Crevits naar de voor haar enigszins verrassende vaststelling bij doorlichtingen dat scholen met een leermeester LO niet per se beter scoren voor het leergebied LO dan scholen waar een kleuteronderwijzer of onderwijzer instaat voor de lessen LO. Inzake het delen van sportinfrastructuur (van een andere onderwijsinstelling of van de gemeente) zag ze nog ruimte voor verbetering en vond ze goede hoop in het feit dat 1 op 2 DBFM-projecten sportinfrastructuur bevat. Er is, samen met minister Muyters, ook een subsidieoproep voor 2 miljoen euro gepland om infrastructuur- en exploitatiekosten te subsidiëren met het oog op het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor onder andere sportverenigingen. Onderwijskundig wellicht nog interessanter in het gesprek waren de uitspraken van onderwijscommissarissen Vandenberghe en Krekels over het thema “vakleraren versus allround(kleuter)onderwijzers” en over de specifieke eigenheid van diverse leergebieden. Ik kon me voorstellen dat sommige mensen bij bepaalde uitspraken de wenkbrauwen fronsten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gebrek aan sportaccommodatie en (vak)leerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.