Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 12-05-2016 – Buitengewoon secundair onderwijs en maatwerkbedrijven

18 mei 2016

Vijf Vlaams Parlementsleden, éénzelfde thema. Zoiets trekt de aandacht. Een onderwijsthema weliswaar in de Commissie Werk. Op 1 april 2015 trad het zg. Maatwerkdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten in werking. Twee maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen) trokken hiertegen naar de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten schorste. Leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs die normaal zouden doorstromen naar maatwerkbedrijven, zullen dat niet kunnen als er geen nieuwe uitvoeringsbesluiten zijn. Minister Liesbeth Homans had aangekondigd te werken aan een reparatiebesluit. Wat is daarvan de stand van zaken? Hoe gebeuren de aanwervingen in de sector op dit moment? Hoe kan de minister ervoor zorgen dat jongeren met een arbeidshandicap of psychische problematiek toch aan de slag zullen kunnen? Pleegt ze hierover overleg met de minister van Onderwijs? Dat waren de vragen in een notendop.

Concreet voor Onderwijs legde onderwijscommissaris Jos De Meyer de vinger op de wonde. De “VDAB verduidelijkte in een brief naar de buso-scholen de gevolgen voor de toeleiding van jongeren die afstuderen in het buso naar de sociale en beschutte werkplaatsen. De buso-scholen beginnen zich, naarmate het schooljaar vordert, hierover zorgen te maken omdat de gebruikelijke ‘warme overdracht’ op 1 juli van scholen naar VDAB van deze leerlingen en via VDAB naar beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen door de opheffing van deze besluiten op te helling komt te staan. Deze leerlingen hebben dus momenteel geen enkel toekomstperspectief met betrekking tot beschutte of sociale werkplaatsen. Als deze regelgeving te laat zou komen, dit wil zeggen na 30 juni 2016, zal dit in het buso leiden tot de situatie dat de afgestudeerde leerlingen wellicht nog een schooljaar langer in de buso-scholen zullen blijven, en hiervoor verlengingen zullen aanvragen bij hun scholen. Dit soort verlengingen zijn immers mogelijk in het buitengewoon onderwijs. Deze evolutie is uiteraard niet gewenst.”, aldus Jos De Meyer.

In haar antwoord gaf minister Homans een heel gedetailleerd overzicht van de zaak, met allerlei juridische en communicatieve aspecten. Het bedoelde reparatiewerk kon niet sneller, aldus de minister, en zij hoopte dat de onhoudbare situatie tegen de zomervakantie zou zijn opgelost. Daarnaast is ook naarstig voortgewerkt, conform de procedure bij de Raad van State, aan een nieuw maatwerk en ook al dat werk schetste de minister gedetailleerd.

Inzake het onderwijsdeel van haar antwoord zei de minister: “Ik wil dat dit voor de zomervakantie geregeld is. Met ieders medewerking zal dat wel lukken. Dat belet echter niet dat ze ondertussen eventueel wel een stage of vakantiewerk zouden kunnen doen, maar dat is niet ideaal of optimaal. Laten we er dus van uitgaan dat we voor de zomervakantie kunnen landen, zodat de doorstroom onmiddellijk kan gebeuren. Uiteraard hebben we over heel deze overgang contact gehad met de VDAB en hebben we deze procedure en timing ook toegelicht bij het Departement Onderwijs en Vorming en het kabinet van Onderwijs, omdat dat natuurlijk ook een problematiek is die ons allebei aangaat.” Jos De Meyer antwoordde daarop: “Ik hoop dat er toch wel wordt bekeken hoe u samen met de minister van Onderwijs goed kunt communiceren met de buso-scholen, zodat ze dit niet op de twee, drie laatste dagen voor de schoolvakantie moeten doen, maar ze de nodige tijd krijgen om goed te communiceren ten behoeve van de leerlingen die afstuderen. Dat is een aanbeveling die ik nog zou willen meegeven.”

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de schorsing van de uitvoeringsbesluiten maatwerk en de gevolgen voor de overgang tussen buitengewoon secundair onderwijs en maatwerkbedrijven op het einde van dit schooljaar van Jos De Meyer, over de stand van zaken na de schorsing van het Maatwerkdecreet van Rob Beenders, over de gevolgen van de schorsing van de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet van Emmily Talpe, over de aanwervingsstop als gevolg van de schorsing van de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet van Imade Annouri en over de schorsing van de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet van Sonja Claes” aan minister Liesbeth Homans.