Commissie Onderwijs 4 april 2019 - Conceptnota rechten van internen en het kwaliteitskader van internaten

08 april 2019

Terwijl de relevantie van de twee gedachtewisselingen, de laatste vraag om uitleg van deze legislatuur en de resolutie over hoogbegaafden voor het actuele onderwijsbeleid duidelijk was, leken mij de twee conceptnota’s op deze laatste drukke onderwijscommissievergaderdag eerder een kwestie van Vlaams Parlementsleden die ook nog snel te elfder ure hun conceptnota geboekt wilden zien in de annalen van het Vlaams Parlement. Maar voorts geen probleem: het ging ook over belangrijke onderwijsaangelegenheden weliswaar met het oog op de volgende legislatuur, maar dat gold eigenlijk ook, niet onlogisch, voor alle andere activiteiten van deze dag. Over al die zaken lees je elders in deze nieuwsbrief.

De eerste conceptnota was van enkele Open Vld-fractieleden, de tweede van twee sp.a-fractieleden, van wie Katia Segers er overigens die ochtend bij haar vraag om uitleg al naar verwezen had.

Gelet op de timing ging het telkens wel alleen om de zgn. toelichting door een indiener van de conceptnota in kwestie, dus zonder verdere bespreking. Danielle Vanwesenbeeck deed dat vanuit een heel persoonlijke ervaring voor de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de verduidelijking van de rechten van internen en het kwaliteitskader van internaten. Onze collega Anja Dingenen (voor abonnees) werd er die ochtend ook over geïnterviewd op Radio 1 in De ochtend. De twee dames waren het deels eens, deels oneens. Samengevat vroeg Vanwesenbeeck een duidelijke rechtspositie voor internen en ze wilde dat dit thema op de volgende regeringsonderhandelingstafel zou komen.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%204%20april%202019%20%E2%80%94%20Conceptnota%20rechten%20van%20internen%20en%20het%20kwaliteitskader%20van%20internaten) (Wilfried Van Rompaey).