Commissie Onderwijs 31-01-2019 – Zittenblijvers in het secundair en lager onderwijs

06 februari 2019

Geen daling meer van het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs en het lager onderwijs. Daarover ging de vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester. Ze vroeg naar  verklaringen en relateerde de zaak ook aan het uitvoeringsbesluit dat de modernisering van het secundair onderwijs regelt.

Minister Crevits becommentarieerde de meest recente cijfers vanuit het instrument Dataloep en hoedde zich voor voorbarige uitspraken. Terecht. Ze ging in op enkele concrete fenomenen inzake zittenblijven, maar haar belangrijkste uitspraak leek mij deze: “Het is dus van groot belang dat blijvend wordt ingezet op kwaliteitsvolle onderwijsloopbaanbegeleiding met als doel elke leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.” Ze verbond die kwestie ook met het nieuwe Decreet leerlingenbegeleiding en met de modernisering secundair onderwijs, waaruit ze tal van maatregelen (als alternatieven voor zittenblijven, terwijl die mogelijkheid zeker niet afgeschaft werd) opsomde. Tussen de bedrijven door kwam ook oud-onderwijscommissaris Gilbert Van Baelen nog even zijn opwachting maken. Ook ik heb aan hem bijzondere herinneringen.

Vragensteller De Meulemeester vroeg dan, enigszins voorbarig, naar de resultaten inzake de nieuwe (verplichte) remediëringsmaatregelen. Interveniënt Koen Daniëls verwees niet voor het eerst naar geluiden die hij in scholen opvangt rond wat decretaal mag en niet mag/moet bij evaluatie en naar zijn standpunt over herexamens.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het aantal zittenblijvers in het secundair en lager onderwijs van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2031-01-2019%20%E2%80%93%20Zittenblijvers%20in%20het%20secundair%20en%20lager%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).