Commissie Onderwijs 31-01-2019 – OESO-rapport 'Skills Strategy'

06 februari 2019

Op 21 januari 2019 werd in het Vlaams Parlement het OESO-rapport ‘Skills Strategy Diagnostic Report’ voorgesteld en erover gedebatteerd (N.B. De tekeningen van de zgn. visual harvester waren boeiend, maar spelling was niet haar sterkste competentie). Onderwijscommissaris Paul Cordy wilde daarbij focussen op het formele leren, en met name het hoger onderwijs. De deelname van volwassenen bij ons (om nog voor een diploma hoger onderwijs te gaan, na er al een op jongere, reguliere leeftijd behaald te hebben) zou eerder verontrustend zijn in vergelijking met allerlei buitenlanden. Er zou niet alleen weinig animo zijn bij de mensen, maar ook iets schorten aan het aanbod. Wat vond minister Crevits van de OESO-aanbevelingen in het vermelde rapport (samenvatting) en hoe kon in Vlaanderen een betere leercultuur gestimuleerd worden?

Minister Crevits was blij met de allesomvattende en sterke analyse van het Vlaamse beleid inzake de ontwikkeling, de activering en de benutting van competenties. Een gezamenlijke zaak van haar en haar collega-minister Muyters. De geïntegreerde aanpak van het genuanceerde rapport (goede en minder goede zaken en aanbevelingen) was voor de minister een meerwaarde. Zij ging in op de maatregelen die ze de afgelopen vijf jaar genomen had en die ten minste gedeeltelijk een antwoord boden op de beleidsaanbevelingen van de OESO. Tegemoetkomen aan de vormingsbehoeften van volwassenen was niet alleen een zaak van het volwassenenonderwijs, maar ook van hogescholen en universiteiten. Terecht, denk ik. De minister sprak overigens ook van de piste van “één of twee cursussen”. Inderdaad, het hoeft niet meteen altijd om een volledig studietraject te gaan met dito diploma. Uiteraard sprak de minister over duaal leren en de vooruitgang inzake elders verworven competenties (EVC) en het gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK). Over dat laatste denken sommige andere mensen wel enigszins anders. Over de voorontwerpen van decreet EVC en GKK zal intussen het advies van de Raad van State (gevraagd op 7 december 2018) wel op het bureau van de minister gearriveerd zijn, maar de Vlaamse regering heeft die teksten nog niet definitief goedgekeurd.

Passeerden nog de revue: het nieuwe kader voor eindtermen in het basis- en secundair onderwijs, met aandacht voor bepaalde generieke competenties; leerloopbaanbegeleiding; een hangende startnota over duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, die nog aan de stakeholders voorgelegd zou worden.

Vragensteller Cordy vond dat de hogescholen, maar vooral ook de universiteiten, meer moesten halen ten behoeve van volwassenen uit het Flexibiliseringsdecreet. Interveniënt Franc Bogovic beaamde en wilde een coherente visie (lees: afgestemd over de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk heen), met daarnaast een uitgebreidere visie die vooral aandacht moest hebben voor de digitalisering en de leerbehoeften op dat stuk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanbevelingen van het OESO-rapport 'Skills Strategy' van Paul Cordy” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2031-01-2019%20%E2%80%93%20OESO-rapport%20Skills%20Strategy) (Wilfried Van Rompaey).