Commissie Onderwijs 31-01-2019 – Betaalbaar lesmateriaal

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez had een vraag om uitleg naar aanleiding van een nieuwjaarsbrief, geschreven op basis van een getuigenis bij een vereniging waar armen het woord nemen. Een heel schrijnende problematiek. Het draaide rond de praktijk van boekenverkoop op school en de ervaringen daarmee van mensen in armoede…in Vlaanderen, anno 2019… Vragensteller Gennez vroeg deels achtergrondinformatie, maar suggereerde vooral een goed boekensysteem op school, dat al bestond… toen ik nog in het secundair onderwijs zat. Let wel,  van groepsaankopen stricto sensu, laat staan verplichte, was destijds wel geen sprake. Eigenlijk liet het gesprek dat volgde opnieuw een ideologisch verschil zien tussen bepaalde politici over de aanpak van dit probleem. Dat verschil vind ik niet erg, integendeel: het belangrijkste is dat er een consensus bestaat over het feit dat zulke toestanden opgelost moeten worden.

Minister Crevits benadrukte dat decretaal bepaald is dat scholen de bijdrageregeling en de mogelijke afwijkingen ervan moeten opnemen in hun school- of centrumreglement. Transparantie, communicatie en dialoog met ouders en leerlingen vormen cruciale sleutelbegrippen bij de uitvoering van een kostenbeheersend beleid op school, aldus de minister. Ze verwees ook naar al bestaande, goede praktijken.

Vragensteller Gennez daarentegen vond, niet ongewoon voor haar partij, dat de minister een iets dwingender initiatief moest nemen. Vermoedelijk bedoelde ze dan een decretaal initiatief. Ze  verwees naar een al ouder standpunt van haar fractie, met name de (nog niet bestaande) maximumfactuur in het secundair onderwijs en naar de toch al wel bestaande regelgeving (art.37 Codex Secundair Onderwijs) en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Interveniënt Ingeborg De Meulemeester zag ook al bestaande goede praktijken en vroeg naar de resultaten van de studiekostenmonitor.

Dat was nog wat voorbarig: de vertraging in het werk rond die studiekostenmonitor kwam al eens eerder aan bod. Minister Crevits ging ook nog door op het STOS-project (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen) en was, conform het regeerakkoord, niet zinnens om  nieuwe regels te gaan opleggen.

Vragensteller Gennez vertelde dan het inderdaad schrijnende verhaal van Nina, dat in de bovenvermelde nieuwsbrief stond en  kondigde een initiatief aan om naar meer regulering van de boekenmarkt te gaan en de transparantie maximaal te herstellen, naast ook een verbod op incassobureaus op scholen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over betaalbaar lesmateriaal van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2031-01-2019%20%E2%80%93%20Betaalbaar%20lesmateriaal) (Wilfried Van Rompaey).