Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Werkonzekerheid in basisonderwijs

04 oktober 2017

De laatste vragen van een lange vergaderdag kwamen heel bekend voor. “Drie” vragen, twee vragenstellers: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe, Jos De Meyer en nogmaals Steve Vandenberghe. De ingrediënten waren dezelfde als bij talrijke eerdere gelegenheden: lerarentekort, werkonzekerheid, vroegtijdige uitstap uit het beroep, aanvangsbegeleiding, alle lerarenvacatures bij de VDAB bekendmaken, een startersplatform (aka leerkrachtenpool), loopbaanpact, spanning met het inzetten van 65-plussers. Heel wat vragen over wat, hoe en wanneer.

Minister Crevits herhaalde de afspraken in het kader van het loopbaandebat. Het tijdbestedingsonderzoek is gegund aan onderzoekers van de VUB en is ondertussen van start gegaan. De resultaten zouden voor zowel het basis- als het secundair onderwijs worden opgeleverd aan het einde van dit schooljaar. Voor de zomervakantie had de minister aan de sociale partners een concreet voorstel voor de uitbouw van een starterspool voorgelegd. De besprekingen hierover lopen nog. Daarover kon ze niet zoveel meer zeggen.

Vragensteller Vandenberghe wees op de werkonzekerheid, niet alleen van jonge leraren. Jos De Meyer vreesde door het aangehouden tempo dat het loopbaanpact niet zou landen deze legislatuur. Interveniënt Koen Daniëls sprak over de noodzaak van zijinstromers, over de zgn. praktijkschok en de lerarenopleiders in de aanvangsbegeleiding (maar dan vooral ten behoeve van die lerarenopleiders zelf), over de bekendmaking van vacatures via de VDAB en over een voorbeeld van een schrijnende misstand inzake het niet-toekennen van een TADD. Evenzeer geldt de aanvulling van de minister over bepaalde geografische verschillen op dat vlak.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkonzekerheid bij (jonge) leerkrachten in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Werkonzekerheid%20in%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)