Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Betalen van schoolmateriaal door leraren

04 oktober 2017

Een herhaling van een fenomeen van vorig jaar. De Christelijke Onderwijsvakbond (COV) had gepeild naar de uitgaven voor lesmateriaal bij 603 vrouwelijke en 174 mannelijke leraren. Bijna 70 procent van de leraren betaalde zelf allerhande  materiaal om hun klas in te richten, zo bleek opnieuw. Wat kon de minister nog doen, zo vroeg onderwijscommissaris Steve Vandenberghe, weliswaar op een genuanceerde manier.

Minister Crevits antwoordde, met verwijzing naar het decreet rechtspositie en cao IX, dat er duidelijke afspraken bestaan voor deze kwestie. Ook de school en het schoolbestuur moesten hun verantwoordelijkheid nemen. Vervolgens onderstreepte de minister de recurrente verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en de regeling in programmadecreet-2016 (dus voor de begroting van 2017) i.v.m. de indexatie van de werkingsmiddelen in het basisonderwijs. Interveniënten Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester juichten dat nog eens expliciet toe En de komende weken zou de minister haar plan basisonderwijs ter bespreking voorleggen. Dat is dan het ruimere plaatje. Ook herhaalde ze haar standpunt inzake de betrokkenheid en solidariteit van leraren, waarmee vragensteller Vandenberghe ook kon leven en hij wees nog op de gedeelde verantwoordelijkheid in dezen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het betalen van schoolmateriaal uit eigen zak door leerkrachten van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Betalen%20van%20schoolmateriaal%20door%20leraren) (Wilfried Van Rompaey).