Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Tijdelijke projecten muzische vorming

04 oktober 2017

De eerste commissievergadering van een nieuw werkjaar. Vooraf even dit. Er werd nu wel tijdig begonnen met de vergadering onder voorzitterschap van onderwijscommissaris Koen Daniëls, maar het was al 11.00u gepasseerd toen de tweede vraag van de dag (van een lange reeks) nog bezig was. Toch was deze eerste vraag hier (over tijdelijke projecten muzische vorming dus) zeker politiek eerder onschuldig én waren aanvankelijk die ochtend, -- ik kon alleen de ochtend volgen --,  slechts 6, onder wie dan nog niet-onderwijscommissaris Bart Caron, naderhand druppelsgewijs 7, 8 en 9 Vlaams Parlementsleden aanwezig…van de 15. Maar dat terzijde.

Vragensteller Bart Caron schetste allanger bestaande projecten, waarbij een leraar basisonderwijs nascholing inzake muzische vorming volgt en een dko-leraar op dat moment in diens klas komt werken. In het kader van het toekomstige dko-niveaudecreet zal de zaak anders dan nu georganiseerd worden, waarmee de samenwerking tussen dko en leerplichtonderwijs uitgebreider zou worden. Caron peilde naar de concrete details en financiële modaliteiten van de plannen van de minister.

Minister Crevits antwoordde met een verwijzing naar het vermelde niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs in wording (eerste principiële goedkeuring op 12 mei 2017), waarin samenwerking tussen dko en leerplichtonderwijs een van de speerpunten is. Ze lichtte toe dat de huidige tijdelijke projecten muzische vorming en kunstinitiatie zouden worden geïntegreerd in nieuwe projecten. Mét ook aandacht voor SES- en GOK-indicatoren in de gunning van zulke samenwerkingsprojecten. Daarbij blijft de leraar basisonderwijs in de klas, samen met de dko-leraar.

Vanuit de oppositie juichte Caron dit alles toe. Haast (dus niet elke aanwezige) iedereen van de aanwezige onderwijscommissarissen kwam vervolgens nog tussen met diverse aspecten en ideeën, die zeker ook later bij de eigenlijke behandeling van wat dan een ontwerp van dko-decreet zal zijn uitgebreid aan bod zullen kunnen komen. In ieder geval, op het eerste gezicht zonder veel politieke verschillen over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de tijdelijke projecten muzische vorming van Bart Caron” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Tijdelijke%20projecten%20muzische%20vorming) (Wilfried Van Rompaey)