Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Brugfiguren en spijbelproblematiek

04 oktober 2017

Uit cijfers van de minister op een schriftelijke vraag van onderwijscommissaris Steve Vandenberghe bleek dat nooit eerder zoveel leerlingen in het basisonderwijs meer dan dertig halve dagen per jaar onwettig waren. Vragensteller Vandenberghe gaf een omstandige en duidelijke intro en had, een beetje ongebruikelijk voor parlementsleden,  slechts één vraag over het inzetten van brugfiguren: “Scholen hoeven op heden niet te melden aan AgODi of ze al dan niet samenwerken met een brugfiguur. Is het niet zinvol om dat eens op te lijsten?”.

Minister Crevits was ook heel duidelijk in haar antwoord en betreurde en passant de afwezigheid bij deze vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman: “We hadden sectorale middelen speciaal voor zo’n project. We hebben die geïntegreerd in het Gemeentefonds zodat steden vrij zijn om ermee te doen wat ze willen. Bovendien wordt 4 procent van het Gemeentefonds verdeeld via het aantal leerlingen dat schoolloopt in de gemeente. Voor Gent alleen betekent dat 12 miljoen euro die men vrij kan inzetten om scholen te ondersteunen.” Zoals gezegd, dàt was heel duidelijk… Inzake de diversiteit aan methodieken in dezen gold voor de minister terecht: vertrouwen geven aan steden en gemeenten. Voor de cijfers zelf wees ze erop dat dit eigenlijk een nieuwe nulmeting was.
Vragensteller Vandenberghe wees in zijn repliek op het belang van preventie, interveniënt Jos De Meyer vroeg een overzicht van de steden en gemeenten met meer dan 30.000 inwoners en welke middelen ze binnen het Gemeentefonds genereren op basis van het aantal leerlingen en interveniënt Ingeborg De Meulemeester vatte de hele zaak nog eens mooi samen in de context van het integrale lokale armoede- en sociaal inclusiebeleid. Terecht!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het inzetten van brugfiguren voor de aanpak van de spijbelproblematiek in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Brugfiguren%20en%20spijbelproblematiek) (Wilfried Van Rompaey).